زیما پرتو صبا - کاربردها
  • کاربردها

   • کاربردهای آبگرمکن خورشیدی

    آبگرمکن های خورشیدی به دلیل استفاده از انرژی رایگان و همیشگی خورشید می توانند بسیاری از نیازهای ما به آب گرم را برآورده سارند.

    مواردی از کاربردهای آبگرمکن های خورشیدی:

    - تامین آب گرم مصرفی
    - تامین آب گرم برای گرمایش

    آبگرم مصرفی:

    - برای مصارف در حجم کم می توان از پکیج های آبگرمکن خورشیدی استفاده نمود. بطوری که می توان با استفاده از یک پکیج و یا ترکیب چند پکیج با هم مقدار آبگرم مورد نیاز را تامین کرد.
    - در صورتی که میزان مصرف زیاد باشد و یا به دلایل مختلف از جمله محدودیت مکانی و عدم مقاومت سقف ساختمان در برابر وزن زیاد، می توان از سیستم های پروژه ای آبگرمکن خورشیدی استفاده نمود.


    - با طراحی ها مختلف می توان آبگرمکن های خورشیدی را با سیستم های فسیلی(از جمله موتورخانه، آبگرمکن های گازی و یا گازوئیلی، ) موجود ترکیب کرد بطوریکه هر زمان و به هر دلیلی اگر آبگرمکن خورشیدی نتواند بطورکامل نیاز ما را براورده سازد، سیستم فسیلی بطور خودکار وارد مدار شده به عنوان پشتیبان آبگرم مورد نیاز را تامین می کند.

    گرمایش محیط:

    - در مکان هایی که از انواع روش های گرمایشی اعم از رادیاتور، گرمایش از کف، پکیج یا فنکوئل استفاده می شود، می توان با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی تا میزان 95درصد مصرف سوخت را کاهش داد.
    - ترکیب سیستم خورشیدی با سیستم فسیلی موجود می توان از سیستم فسیلی به عنوان پشتیبان سیستم خورشیدی استفاده کرد، بطوری که اگر به هر دلیل (از جمله شب ها و در زمانی نور خورشید وجود ندارد) سیستم خورشیدی نتواند تمام نیاز گرمایشی را برآورده سازد، سیستم فسیلی وارد مدار شده و انرژی مورد نیاز را تامین می نماید. به این ترتیب علاوه بر اینکه می توان از عملکرد سیستم گرمایشی در همه شرایط اطمینان حاصل کرد، مصرف سوخت ما هم تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد.

    مکان هایی که استفاده از آبگرمکن خورشیدی مناسب است:

    - در تمام مناطق ایران می توان از این سیستم ها استفاده نمود.
    - مکان هایی که لوله کشی گاز وجود ندارد و انتقال سوخت هزینه زیادی دارد.
    - در مناطق ییلاقی و کوهستانی که هوای سرد ولی نور آفتاب مناسبی دارند.
    - مکانهایی که به دلایل ایمنی و فنی نمی توان از گاز یا برق برای گرمایش استفاده کرد.

    برخی کاربردهای در مقیاس کوچک یا گسترده، به شرح زیر هستند:

    - مصارف خانگی
    - ساختمان ها و مجتمع های مسکونی و تجاری
    - خوابگاه ها
    - استخرها
    - گلخانه ها
    - دامداری ها و مرغ داری ها
    - مراکز اقامتی موقت
    - پمپ بنزین ها
    - کارگاه ها یا کارخانجات بزرگ و کوچک